Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms

2020 m. švietimo ir kultūros srityse veikianti nevyriausybinė organizacija „Mokyklų tobulinimo centras“, kartu su programomis „Vaikų žemė“ ir „Renkuosi mokyti!“, pradėjo įgyvendinti nacionalinį projektą „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“.


Apie ką šis projektas?

Projekto tikslas – sukurti visoms Lietuvos mokykloms prieinamą internetinę biblioteką, kurioje talpinamos įvairių žanrų knygos (ar jų ištraukos) vaikams ir paaugliams, be kitų temų paliečiančios įvairovės ir žmogaus teisių klausimus. Kiekvienai knygai kuriamos mokymo medžiagos, kurias mokytojai gali naudoti dėstydami įvairius mokymo dalykus – literatūrą, istoriją, etiką, geografiją (ar vesdami integruotas pamokas).


Projektu siekiame
skatinti skaitymo kultūrą mokykloje,
suteikti mokytojams įrankį, praktiškai padėsiantį formalaus ugdymo procese,
prisidėti prie žmogaus teisių edukacijos formaliajame švietime.


Kaip tai veikia?

Prie sukurtos internetinės bibliotekos nemokamą prieigą gali gauti visos Lietuvos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigos. Auklėtojams ir/ar mokytojams reikia užsiregistruoti bibliotekos duomenų bazėje ir jie drauge su savo auklėtiniais gali naudotis visomis bibliotekoje esančiomis medžiagomis.


Kokias medžiagas talpiname bibliotekoje?

Šiuo metu bibliotekoje patalpinta 10 grožinės literatūros knygų ar jų ištraukų, skirtų 5-8 klasėms. Knygos atrinktos atsižvelgiant į naujai parengtas lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir etikos bendrąsias ugdymo programas (BUP). Kiekvienai knygai parengėme mokymo medžiagas (įskaitant pamokų planus), kurias naudodami pedagogai su galės:

dėstyti vieną iš minėtų dalykų BUP temų;
pasimėgauti skaitymo džiaugsmu;
patyrinėti vieną iš aktualių žmogaus teisių temų: negalia, amžius, etninė priklausomybė, rasė ir kitas.


Dalis bibliotekoje esančių knygų įtrauktos į bendrąsias ugdymo programas, dalį atrinkome iš Lietuvoje jau išleistų, tačiau į BUP neįtrauktų kūrinių, o dvi knygas išleidome specialiai šiai bibliotekai – vieną kūrė Lietuvos autorė, kitą vertėme iš anglų kalbos.


Kas įgyvendina projektą?

Projekto vykdytojai – VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ įgyvendinamų programų „Renkuosi mokyti!“ ir „Vaikų žemė“ dalyviai ir edukatoriai, daugelį metų veikiantis švietimo ir kultūros srityse. Knygų atranką atlieka ir mokymo medžiagas rengia pedagogų, vaikų literatūros ir žmogaus teisių specialistų komanda.


Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto vadovas Justinas Vancevičius el. paštu labas@vaikuzeme.lt arba telefonu 8 616 26966.


Biblioteka yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.