Lietuvos menininkės

Pirmą kartą viename leidinyje išskleidžiama Lietuvos menininkių panorama. 59-iuose tekstuose pasakojama apie ryškiausias pastarojo šimtmečio vizualiųjų menų kūrėjas: tapytojas, grafikes, fotografes, instaliacijų ir performansų autores. Moterys kūrėjos meno lauke ilgai buvo ignoruojamos, todėl dabar į Lietuvos meną galima pažiūrėti naujai. Turime daug talentingų ir labai skirtingų menininkių, kurių nepaminėjus neįmanoma perprasti Lietuvos vizualiųjų menų visumos.

Lietuvės, lenkės, žydės, rusės – jos kūrė Lietuvoje, nors ne visos čia gimė. Dalis į knygą įtrauktų kūrėjų padarė ir daro įtaką ne vien savo menu, bet ir veikla, novatorišku mąstymu. Nuosekliai skaitant matyti, kaip kinta kūrybos formos: tarpukariu ir sovietmečiu tapyboje dominavo portretai ir peizažai, grafikos, skulptūros raiška dažniausiai būdavo tradicinė, o šiuolaikinis menas – tai diskusijų apie pasaulio problemas aikštelė, tyrimų laboratorija.

Autoriaus pristatymas

Knygą sudarė Lietuvos nacionalinės premijos laureatė, menotyrininkė Agnė Narušytė, straipsnius rašė Ieva Burbaitė, Audronė Žukauskaitė, Laima Kreivytė, Karolina Rimkutė, Aira Niauronytė.

Mokomosios medžiagos rinkinys

Mokymo medžiagos rinkinys skirtas 8-9 klasių mokiniams, istorijos dalyko dėstymui. Medžiagą sudaro teorinė dalis ir du pamokų planai su užduotimis ir dalomąja medžiaga.

Žmogaus teisių tema: lyčių lygybė, išankstinės nuostatos, stereotipai ir diskriminacija lyties pagrindu.

Integracijos galimybės: dailė, lietuvių kalba ir literatūra, dorinis ugdymas.