Žmonės augalai

Knyga „Žmonės augalai“ pasakoja apie jauno žmogaus, 11 m. amžiaus mergaitės, svarstymus apie savo ir kitų amžių, laiko tėkmę, jos nuostatas keičiančią patirtį – susitikimą ir draugystę su žymiai už ją vyresne kaimyne. Dienoraščio stiliumi sukurta knyga gali būti puikiu pagrindu diskusijai su ankstyvaisiais paaugliais apie populiarias su amžiumi susijusias nuostatas, skirtingo amžiaus grupes bei jų požiūrį vieni į kitus, skirtingų kartų susvetimėjimą. Knyga puikiai iliustruoja amžizmo* teoriją – kaip amžistinės nuostatos formuojasi dar jauname amžiuje, veikiamos visuomenės, medijų, kaip klijuojamos „etikėtės“ nepažįstamiems žmonėms vertinant tik pagal jų amžių, o ne pagal jų „augalo lapus“, kaip nuostatas galima laužyti per tiesioginį skirtingų kartų ryšį, iš arčiau pažįstant individualius kitos amžiaus grupės žmones savo aplinkoje.

Autoriaus pristatymas

Autorė gimė ir augo Vilniuje, studijavo Varšuvos Dailės Akademijoje, kur įgijo magistro laipsnį. 13 metu dirbo ir gyveno Lenkijoje, neseniai su šeima atsikraustė i gimtąjį miestą. Iliustruotų žemėlapių specialistė, iliustravusi 6 knygas (dvi iš jų – lietuvių kalba). Didžiausias įkvėpimas- gamta.

Mokomosios medžiagos rinkinys

Mokymo medžiagos rinkinys skirtas 5 klasės mokiniams, lietuvių kalbos ir literatūros dalyko dėstymui. Medžiagą sudaro teorinė dalis ir trys pamokų planai su užduotimis ir dalomąja medžiaga.

Žmogaus teisių tema: Amžizmas – išankstinės nuostatos, stereotipai ir diskriminacija amžiaus pagrindu.

Integracijos galimybės: dailė, gamtos mokslai, dorinis ugdymas.